Wat wij doen

- Wij komen samen op Sabbat (zaterdag), in goed overleg, ongeveer elke twee weken, in Nijkerk.

We komen dan bij elkaar thuis over de vloer, zodat we geen ruimte hoeven te huren. Ook zorgt de huiselijke omgeving voor een sociale sfeer welke een zeer goede invloed heeft op de saamhorigheid binnen de groep. Wij beginnen rond 11:00 en eindigen rond 15:00, onder voorbehoud van uitloop.

 

– Wij focussen ons voornamelijk op Bijbelstudie. Tijdens onze studies zetten we ons volledig in om alles zo compleet mogelijk uit de Schrift te onderbouwen. Daarbij zetten we ons in om zowel het Oude als het Nieuwe Testament te laten spreken.

Een belangrijk punt waarin het KMSG zich onderscheidt van de andere christelijk/messiaanse gemeenschappen is dat het onze leerstellingen altijd eerst vanuit de Thora onderricht zullen worden, daarna pas zullen we een vergelijking zoeken in de Profeten en het Nieuwe Testament.

Menselijke overtuigingen en getuigenissen zonder Schriftelijk bewijs, zijn van ondergeschikt belang. Ook praktische overtuigingen zonder gerichte visie uit de Thora zijn van ondergeschikt belang. Uiteraard zijn deze menselijke afwegingen wel in de dialoog bespreekbaar zodat we als broeders elkaars harten kunnen toetsen.

 

– Tijdens onze studies trachten we ook de Hebreeuwse en Griekse grondtekst te onderzoeken net als de historische achtergronden om zo de gehele context te ontdekken.

Daarbij laten we elkaar ook zien hoe we deze bronnen onderzoeken en van welke middelen we gebruik maken, puur om elkaar te laten zien dat dit vandaag anno 2020 geen probleem is met de juiste boeken en computerprogramma`s.

 

– Tijdens onze bijeenkomsten is er voldoende ruimte voor dialoog en discussie, zolang het maar goed onderbouwd is, vanuit een Bijbelse visie waarbij getracht wordt bewijzen te tonen, daarbij krijgt iedereen de kans om zijn/haar standpunten te onderbouwen.

Wel achten wij het van zeer groot belang dat alles daarbij in goede orde verloopt, waarbij we elkaar laten uitpraten. Tevens zal degene die de studie organiseert ervoor zorgdragen dat vraag/antwoord sessies  en discussies op  een correcte manier zullen verlopen.

 

– Vele mensen hebben vele vragen, vooral wanneer zij nog maar kort geleden tot bekering zijn gekomen. 

Tijdens onze bijeenkomsten mogen alle controversiële vragen gesteld worden, wij kennen geen taboe`s maar zullen ons inspannen alle vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden op basis van de Bijbel. Daarbij zijn wij niet gebonden aan menselijke dogma`s. Wel trachten we dergelijke vraag / antwoord sessies zo zorgvuldig mogelijk te organiseren.

 

– Wij bieden iedereen binnen de groep, die zich geroepen voelt, de mogelijkheid om regelmatig een Bijbelstudie voor te bereiden, en voor te dragen. Wij geloven namelijk dat het een zeer opbouwende werking heeft wanneer iemand zelfstandig een studie gaat voorbereiden en voordragen.

Desondanks zijn veel gelovigen nog wel eens onzeker als het gaat om een studie voor te bereiden, laat staan voor te dragen in een groep. Hier hebben we alle begrip voor en zullen, als daar behoefte aan is, regelmatig workshops organiseren.

 

– Naast bijbelstudie willen we ook ruimte bieden voor persoonlijke zaken, indien er behoefte is, om die in een vertrouwelijke omgeving te bespreken. Wij garanderen dan ook dat alles wat binnen de bijeenkomst besproken wordt, niet daarbuiten wordt overlegd met derden.

 

– Wij trachten alles te onderzoeken en al het goede te behouden. Vooral als het aankomt op tradities uit het Christendom en Jodendom; welke beide claimen de Bijbel als Woord van God beschouwen.

Door de herkomst van dergelijke tradities vast te stellen, kunnen wij vaststellen of onze huidige levenswandel zich conformeert aan de Thora welke ons een gezond en gezegend leven garandeert.

 

– Wij zijn op zoek naar de juiste mensen, niet naar de vele mensen.

Door de tijd heen hebben we helaas moeten constateren dat mensen zich vaak bij een gemeenschap aansluiten vanwege de gezelligheid en niet om serieus de Bijbel te bestuderen.

Zodoende zijn serieuze toegewijde mensen van harte welkom, lauwe christenen en surrogaat-joden echter niet.

Daarom zult u op deze website ook geen adresgegevens vinden, deze zullen bekend worden gemaakt bij een vrijblijvend intake-gesprek, dat aan huis of over de telefoon plaatsvindt, natuurlijk kunt u ons altijd benaderen op het volgende email adres:

kmstudiegenootschap@gmail.com

Zodoende kunt u via deze weg, alle vragen stellen indien u daar behoefte aan heeft.