Wat wij doen

– Wij richten ons voornamelijk op Bijbelstudie. Tijdens onze studies spannen we ons volledig in om allerlei thema`s zo compleet mogelijk uit de Schrift te onderbouwen. Daarbij zetten we ons in om zowel het Oude als het Nieuwe Testament te laten spreken.

Een belangrijk punt waarin het KMSG zich onderscheidt van de andere christelijke en messiaanse gemeenschappen, is dat onze leerstellingen altijd eerst vanuit de Thora onderricht zullen worden, daarna pas zullen we een vergelijking zoeken in de Profeten en het Nieuwe Testament.

Menselijke overtuigingen en getuigenissen zonder Schriftelijk bewijs, zijn van ondergeschikt belang. Ook praktische overtuigingen zonder gerichte visie uit de Thora zijn van ondergeschikt belang. Uiteraard zijn deze menselijke afwegingen wel in de dialoog bespreekbaar zodat we als broeders elkaars harten kunnen toetsen. 

 

– Om de Schriften zo goed mogelijk te bestuderen en praktisch toe te passen in het dagelijks leven, spannen we ons in om onszelf zo min mogelijk te laten beïnvloeden door cultuur, traditie en persoonlijk verleden.

 

– Tijdens onze studies trachten we ook de Hebreeuwse en Griekse grondtekst te onderzoeken net als de historische achtergronden om zo de gehele context te ontdekken.

Daarbij laten we elkaar ook zien hoe we deze bronnen onderzoeken en van welke middelen we gebruik maken, puur om elkaar te laten zien dat dit vandaag anno 2020 geen probleem is met de juiste boeken, apps en computerprogramma`s.

 

– Tijdens onze bijeenkomsten is er voldoende ruimte voor dialoog en discussie, zolang het maar goed onderbouwd is vanuit een Bijbelse visie. daarbij krijgt iedereen de kans om zijn/haar standpunten te onderbouwen.

Wel achten wij het van zeer groot belang dat alles daarbij op een zeer ordelijke wijze verloopt. Tevens zal degene die de studie organiseert ervoor zorgdragen dat vraag/antwoord sessies en discussies op een correcte manier zullen verlopen.

 

– Vele mensen hebben vele vragen, vooral wanneer zij nog maar kort geleden tot bekering zijn gekomen. Maar ook mensen die van kinds af aan zijn groot gebracht met de Bijbel, blijven vaak met veel vragen zitten. De reden is vaak omdat de Kerk waarin zij opgroeien, weigert de antwoorden te geven. 

Tijdens onze bijeenkomsten mogen alle controversiële vragen gesteld worden, wij kennen geen taboe`s maar zullen ons inspannen alle vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden op basis van de Bijbel. Daarbij zijn wij niet gebonden aan menselijke dogma`s omdat wij geen verantwoording schuldig zijn aan een dergelijk instituut. Wel trachtten we dergelijke vraag / antwoord sessies zo zorgvuldig mogelijk te organiseren.

 

– Wij bieden iedereen binnen de groep, die zich geroepen voelt, de mogelijkheid om regelmatig een Bijbelstudie voor te bereiden en voor te dragen. Wij geloven namelijk dat het een zeer opbouwende werking heeft wanneer iemand zelfstandig een studie gaat voorbereiden en voordragen.

Desondanks zijn veel gelovigen nog wel eens onzeker, als het gaat om een studie voor te bereiden, laat staan voor te dragen in een groep.    Hier hebben we alle begrip voor en zullen, als daar behoefte aan is, regelmatig workshops organiseren.

 

– Tijdens onze bijeenkomsten krijgen ook kinderen vanaf 8 jaar de mogelijkheid om met regelmaat een korte Bijbelstudie voor te bereiden en te presenteren. Omdat zij dit thuis (met hun ouders) moeten voorbereiden, leren we de kinderen naast de Heilige Schriften een gedisciplineerde leefstijl te ontwikkelen.

Een kinderstudie duurt ongeveer 10 a 20 minuten.

 

– Naast Bijbelstudie willen we ook ruimte bieden voor persoonlijke zaken, indien er behoefte is, om die in een vertrouwelijke omgeving te bespreken. Wij garanderen dan ook dat alles wat binnen de bijeenkomst besproken wordt, niet daarbuiten wordt overlegd met derden.

 

– Wij trachten alles te onderzoeken en al het goede te behouden.

Vooral als het aankomt op tradities uit het christendom en jodendom; welke beide claimen de Bijbel als Woord van God beschouwen.

Door de herkomst van dergelijke tradities vast te stellen, kunnen wij vaststellen of onze huidige levenswandel zich conformeert aan de Thora welke ons een gezond en gezegend leven garandeert.

 

– Wij organiseren wekelijks gevechtstrainingen waarbij het doel is om elkaar fysiek en geestelijk op te bouwen. Ook beschouwen wij onze trainingen als een ideaal middel om de relatie als broeders te verbeteren.

 

– Het KMSG is altijd in ontwikkeling omdat we als mensen altijd onderweg zijn met onze Schepper. Daarom streven we ernaar om onze activiteiten uit te breiden, afhankelijk van het animo.

 

– Wij zijn op zoek naar de juiste mensen, niet naar de vele mensen.

Door de tijd heen hebben we helaas moeten constateren dat mensen zich vaak bij een gemeenschap aansluiten vanwege de gezelligheid en niet om serieus de Bijbel te bestuderen. Vaak draait het in veel gemeenschappen om menselijke genegenheid en niet om de toewijding aan de heilige Schriften. Binnen het KMSG draait alles om het ontwikkelen van een toegewijde leefstijl. Zodoende zijn serieuze toegewijde mensen van harte welkom, lauwe christenen en surrogaat-joden echter niet. 

 

Op deze website zult u daarom geen adresgegevens vinden, deze zullen bekend worden gemaakt na een intake-gesprek, dat over de telefoon plaatsvindt, natuurlijk kunt u ons altijd benaderen op het volgende email adres:

kmstudiegenootschap@gmail.com

Zodoende kunt u via deze weg, alle vragen stellen indien u daar behoefte aan heeft.