Wie wij zijn

De meest gestelde vraag die mensen ons stellen is toch wel: Wat zijn Karaïten?

Over het algemeen is deze vraag vrij simpel te beantwoorden, het simpele antwoord blijft echter complex in al zijn eenvoud.

Het woord Karaït betekend ook wel "volgeling van de Schrift". Karaïten staan daarom over het algemeen bekend als Joden die alleen de Tanach, oftewel het Oude Testament, als gezaghebbende Schrift beschouwen.

Daarbij wordt iedere Karaït verantwoordelijk gehouden voor zijn of haar eigen interpretatie. En juist omdat iedere Karaït zijn eigen conclusies mag trekken op basis van de Schrift, zijn er dus vele soorten Karaïten en Karaïtische gemeenschappen.

Het Karaïtisch Messiaans Studiegenootschap beschouwd naast het Oude Testament ook het Nieuwe Testament als waarheid-getrouw. De Talmud wijzen wij af als gezaghebbende leerstelling. 

Dit studiegenootschap heeft als visie om samen, als volwassenen, op een volwassen manier de Bijbel te bestuderen, met als doel elkaar op te bouwen in Geest en Waarheid, en dus niet af te breken door menselijke inzettingen.

Hierbij zijn wij zeer tekstueel georiënteerd en bieden wij alle mogelijke ruimte voor zowel Bijbelse, alswel historische onderbouwing waarbij de uitgebreide dialoog niet zal ontbreken.