Wie wij zijn

De meest gestelde vraag die mensen ons stellen is toch wel: Wat zijn Karaïten?

Over het algemeen is deze vraag vrij simpel te beantwoorden, het simpele antwoord blijft echter complex in al zijn eenvoud.

Het woord Karaït betekend ook wel "volgeling van de Schrift". Karaïten staan daarom over het algemeen bekend als Joden die alleen de Tanach, oftewel het Oude Testament, als gezaghebbende Schrift beschouwen. Het is echter onjuist om te denken dat alle Karaïten Joods zijn. In het Karaisme staan de Hebreeuwse Schriften centraal, daarin speelt de afkomst of nationaliteit geen enkele rol.

Daarbij wordt iedere Karaït verantwoordelijk gehouden voor zijn of haar eigen interpretatie. En juist omdat iedere Karaït zijn eigen conclusies mag trekken op basis van de Schrift, zijn er dus vele soorten Karaïten en Karaïtische gemeenschappen.

Het Karaïtisch Messiaans Studiegenootschap beschouwd naast het Oude Testament ook het Nieuwe Testament als waarheid-getrouw. De Talmoed wijzen wij af als gezaghebbende leerstelling. 

Dit studiegenootschap heeft als visie om samen, met zowel volwassenen en kinderen de Bijbel te bestuderen, met als doel elkaar op te bouwen in Geest en Waarheid en dus niet af te breken door menselijke inzettingen.

Hierbij zijn wij zeer tekstueel georiënteerd en bieden wij alle mogelijke ruimte voor Bijbelse studie waarin historische onderbouwing waarbij de uitgebreide dialoog niet zal ontbreken. Naast Bijbelse studies verdiepen we ons ook graag in natuurlijke geneeskunde en voedingsleer. Tevens organiseert het KMSG ook wekelijkse gevechtstrainingen waarin we erop gericht zijn om elkaar als broeders te versterken.